Alarmni sistemi i protivprovalna zaštita

Alarmni sistemi i protivprovalna zaštita

Sistemi protivprovalne zaštite imaju za cilj zaštitu objekata i rano otkrivanje neovlašćenog prisustva u spoljašnjim i unutrašnjim delovima objekta i blagovremenu dojavu u kontrolni centar.

Ugradnjom ovakvih sistema osigurali ste sebi maksimum zaštite od provalnika i minum štete koje bi neovlašćeno prisustvo moglo dovesti.

Protivprovalni detektori

Centralni upravljački uređaj (više tipova centrala u zavisnosti od veličine objekta, broja potrebnih zona, potrebe za bežičnim sistemom)
Skup senzora :

 1. spoljašnja zaštita
 2. aktivne IC barijere, PIR senzori za spoljašnju upotrebu (klasični i bežična varijanta)-unutrašnja detekcija
 3. više vrsta PIR senzora, detektori loma stakla, detektori vibracija i udaraca, detektori otvaranja i zatvaranja, panik aktivatori.
 4. detekcija stanja okoline.
 5. više vrsta detektora požara, detektori gasa, poplave, vlage i porasta temperature. Uređaji za signalizaciju: unutrašnje i spoljašnje sirene i bljeskalice

Uređaji za komunikaciju: telefonski dojavnici sa govornom porukom, GSM/GPRS komunikatori, TCP/IP komunikatori.

Postoji veliki izbor različitih protivprovalnih detektora, prema načinu detekcije oni se mogu podeliti na:

 • pasivne infracrvene detektore (PIR) mikrotalasne detektore
 • detektore loma stakla
 • detektore promene pritiska u prostoriji
 • detektore vibracija
 • kombinovane detektore
 • ostali (magnetski kontakti, infracrvene barijere, mikrotalasne barijere…)

Postoje takođe i adresabilni detektori iako veći deo tržišta još uvek pripada kovencionalnim detektorima.

Od kvaliteta detektora, pod uslovom da je projekat i instalacija urađena po svim standardnima, direktno zavisi broj lažnih alarma.

Zbog toga je izbor proizvođača i vrste detektora veoma značajan za pouzdan rad čitavog sistema.

U ovoj oblasti predlažemo ugradnju visoko kvalitetne opreme proizvođača.