Licence i sertifikati

 1. APR – POTVRDA da je ponuđač (ELPING d.o.o.) registrovan u Registru ponuđača – 10.07.2020.
 2. APR- Rešenje o upisu ogranaka 25.12.2019.
 3. APR-Rešenje o promeni sifre delatnosti
 4. APR-Rešenje o promeni adrese za poštu i izmeni zastupnika
 5. APR – Resenje o upisu u registar ponudjaca – 07.07.2017
 6. CERT 45001-2018 ELPING-eng
 7. CERT 45001-2018 ELPING-srp
 8. CERT 9001-2015 ELPING-eng
 9. CERT 9001-2015 ELPING-srp
 10. CERT 14001-2015 ELPING-srp
 11. CERT 14001-2015 ELPING-eng
 12. ELPING d.o.o. – Licenca MUP-a za procenu rizika u zaštiti lica , imovine i poslovanja – 03.03.2022.
 13. ELPING d.o.o. – Licenca MUP-a za poslove projektovanja i nadzora nad izvođenjem sistema Tehničke Zaštite – 03.03.2022.
 14. ELPING d.o.o. – Licenca MUP-a za poslove planiranje sistema Tehničke Zaštite – 03.03.2022.
 15. ELPING d.o.o. – Licenca MUP-a za poslove montaže, puštanja u rad i održavanje sistema Tehničke Zaštite – 03.03.2022.
 16. ELPING d.o.o. – Sertifikat ISO IEC 27001_2013
 17. Odluka o izmenama i dopunama Odluke o osnivanju-29.06.2000.
 18. Podaci za identifikaciju Elping
 19. PIB – ELPING d.o.o.
 20. PDV – ELPING d.o.o.
 21. Resenje MUP 2021 zaštita objekata druge i treće kategorije
 22. REŠENJE o usklađivanju sa Zakonom-10.10.2001.
 23. REŠENJE-osnivanje preduzeća-31.12.1992.
 24. Rešenje MUP-a izrada i projektovanje posebnih sistema i mera zaštite od požara
 25. Sertifikat o Akreditaciji 06-341 od 28.05.2020.