protivpožarni alarm

Protivpožarna zaštita poslovnih i stambenih objekata

Elping nudi niz rešenja za detekciju požara za svaku veličinu kuće ili poslvnog prostora uključujući i sisteme koji će razgovarati sa vama na vašem jeziku.

Oslonite se na Elping i zaštitite svoj dom, porodicu i posao.

Vaš dom ili poslovni prostor su jedne od najvećih životnih investicija.
Takođe, sadrže i vaše najvredniju imovinu: porodicu, kućne ljubimce, uspomene, opremu, dokumetacije, mašine itd.
Zaštita vaše porodice i poslovanja, od vatre i uljeza, postaje sve važnije kako svet oko nas postaje sve turbulentniji i više nego zabrinjavajući..

Uopšteno, mere zaštite od požara mogu se podeliti u dve kategorije:
-Aktivne mere zaštite od požara
-Pasivne mere zaštite od požara

Pasivne mere zaštite od požara odnose se na AK zahvate, kao što je podela na požarne sektore, obezbeđivanjem zadate vatrootpornosti građevinskih konstrukcija.

Ugradnja automatskih alarmnih sistema za dojavu požara je deo aktivnih mera zaštite od požara a u ovu grupu aktivnih mera spada i ugradnja sistema za gašenje požara, sistema za upravljanje zaštitom od požara.

Naše preduzće poseduje Rešenje za obavljanje poslova bezbednosti i zdravlja na radu kao i Rešenje MUP Republike Srbije iz Sektora za vanredne situacije o ispunjavanju uslova za obavljanje poslova:

1.Servisiranje ručnih i prevoznih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara.
2.Kontrolno ispitivanje ručnih i prevoznih aparata za gašenje požara tipa “S”.
3.Merenje pritiska i protoka količine vode u hidrantskoj mreži za gašenje požara.
4.Kontrolno ispitivanje i servisiranje stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara.

Zadovoljni saradnjom sa našim preduzećem zbog naše obučenosti i profesionalnog odnosa u poslovanju, predstavnici proizvođača najsavremenije bezbednosne opreme poslednje generacije, poverili su nam distribuciju, ugradnju i servisiranje opreme, kao i testiranje praktičnih tehničkih mogućnosti najnovijih modela, pre početka njihove distribucije na našem tržištu.