Elping Security

Preduzeće za trgovinu, usluge i inžinjering Elping d.o.o. je osnovano 1992. godine u Beogradu, sa osnovnom delatnošću projektovanja, isporuke i ugradnje savremenih elektronskih bezbednosnih sistema u poslovne, proizvodne i stambene objekte, putnička i teretna vozila.
Pored toga, preduzeće se bavi i pružanjem usluga iz oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu.

Dugogodišnjim poslovanjem, stekli smo veliko profesionalno iskustvo u radu sa brojnim renomiranim proizvođačima bezbednosne opreme, kao što su:
Milestone, Dedicated Micros, Sony, JVC, Samsung, TVT, Hunt, Sanyo, Paradox, Bentel, Came, Dallmeier, Ganz, Hochiki, Kidde, Zeta, Apollo, Centaur, Ceia, Viper, Excalibur, i drugi.

Oprema prethodno navedenih renomiranih proizvođača koju upotrebljavamo u našem radu, poseduje odgovarajuće sertifikate o kvalitetu i ispunjava, a najčešće i prevazilazi propisane tehničke standarde i zakonske zahteve kojima se uređuje minimum kvaliteta bezbednosne opreme.

Osnovna delatnost u poslovanju preduzeća je projektovanje, isporuka, ugradnja i održavanje sistema:

• CCTV video nadzora
• kontrole pristupa i evidencije radnog vremena,
• protivpožarne i alarmne zaštite
• automatskog gašenja požara
• automatske kontrole prolaza: vrata, kapije, rampe i sl.
• sigurnosne detekcije oružja i eksploziva
• strukturnih kablovskih sistema – mreža
• satelitske, zemaljske i interne TV
• ambijentalnog ozvučenja
• Pružamo sledeće usluge iz oblasti bezbednosti i zaštite za potrebe naših brojnih korisnika:

• usluge elektronskog daljinskog monitoringa objekata iz našeg monitornig centra u periodu 0-24h (sa mogućnošću korišćenja usluge intervencije mobilnih ekipa fizičkog obezbeđenja na teritoriji Beograda)
•usluge projektovanja, izrada analiza o zonama opasnosti, kontrole i održavanja električnih uređaja i instalacija koji su izvedeni u protiveksplozivnoj zaštiti (Ex), kao i njihovo izvođenje.
• konsultantske usluge lica na preventivnim poslovima zaštite od požara, odgovornog lica za bezbednost i zdravlje na radu i lica za zaštitu životne sredine.
• usluge kontrole i servisiranja protivpožarnih aparata i hidranata.

Na ovim poslovima su angažovani kvalifikovani profesionalci sa višegodišnjim radnim iskustvom, sertifikovani od nadležnih organa i institucija.
Našem preduzeću je povereno projektovanje, izvođenje i pružanje konsultantskih usluga od strane mnogih domaćih i inostranih kompanija i preduzeća.