Preduzeće za trgovinu, usluge i inžinjering Elping d.o.o. je osnovano 1992. godine u Beogradu, sa osnovnom delatnošću projektovanja, isporuke i ugradnje savremenih elektronskih bezbednosnih sistema u poslovne, proizvodne i stambene objekte, putnička i teretna vozila.
Pored toga, preduzeće se bavi i pružanjem usluga iz oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu.

Dugogodišnjim poslovanjem, stekli smo veliko profesionalno iskustvo u radu sa brojnim renomiranim proizvođačima bezbednosne opreme, kao što su:
Milestone, Dedicated Micros, Sony, JVC, Samsung, TVT, Hunt, Sanyo, Paradox, Bentel, Came, Dallmeier, Ganz, Hochiki, Kidde, Zeta, Apollo, Centaur, Ceia, Viper, Excalibur, i drugi.

Oprema prethodno navedenih renomiranih proizvođača koju upotrebljavamo u našem radu, poseduje odgovarajuće sertifikate o kvalitetu i ispunjava, a najčešće i prevazilazi propisane tehničke standarde i zakonske zahteve kojima se uređuje minimum kvaliteta bezbednosne opreme.

Osnovna delatnost u poslovanju preduzeća je projektovanje, isporuka, ugradnja i održavanje sistema:

 • CCTV video nadzora
 • kontrole pristupa i evidencije radnog vremena,
 • protivpožarne i alarmne zaštite
 • automatskog gašenja požara
 • automatske kontrole prolaza: vrata, kapije, rampe i sl.
 • sigurnosne detekcije oružja i eksploziva
 • strukturnih kablovskih sistema – mreža
 • satelitske, zemaljske i interne TV
 • ambijentalnog ozvučenja

Pružamo sledeće usluge iz oblasti bezbednosti i zaštite za potrebe naših brojnih korisnika:

 • usluge elektronskog daljinskog monitoringa objekata iz našeg monitornig centra u periodu 0-24h (sa mogućnošću korišćenja usluge intervencije mobilnih ekipa fizičkog obezbeđenja na teritoriji Beograda)
 • usluge projektovanja, izrada analiza o zonama opasnosti, kontrole i održavanja električnih uređaja i instalacija koji su izvedeni u protiveksplozivnoj zaštiti (Ex), kao i njihovo izvođenje.
 • konsultantske usluge lica na preventivnim poslovima zaštite od požara, odgovornog lica za bezbednost i zdravlje na radu i lica za zaštitu životne sredine.
 • usluge kontrole i servisiranja protivpožarnih aparata i hidranata.

Na ovim poslovima su angažovani kvalifikovani profesionalci sa višegodišnjim radnim iskustvom, sertifikovani od nadležnih organa i institucija.
Našem preduzeću je povereno projektovanje, izvođenje i pružanje konsultantskih usluga od strane mnogih domaćih i inostranih kompanija i preduzeća.

Pored prethodno navedenih delatnosti, vršimo isporuku i ugradnju:

 • alarmnih sistema i mehaničke zaštite u vozila
 • audio-video sistema i prateće opreme za vozila
 • protivprovalnih zaštitnih i termičkih folija na objektima i vozilima
 • namenskih sefova i kasa

Za ovako stručne i odgovorne poslove angažovan je tim koji početkom 2016-e godine čini 49 ljudi angažovanih u tri sektora:

 • Sektor opštih i konsultantskih poslova
 • Sektor projektovanja i servisiranja (tehnički sektor)
 • Sektor daljinskog monitoringa i interventnih timova fizičkog obezbeđenja.

Kvalifikaciona struktura članova našeg tima je:

 •  Visoka stručna sprema, dipl. ing. elektrotehnike-telekomunikacija, dipl. ing. energetike, dipl. ing. arhitekture, dipl. ing. građevine, dipl. ing. mašinstva, dipl. ing. poljoprivrede (prehrambene tehnologije), ing. zaštite na radu, ing. zaštite od požara, ing. informatike, ing. menadžmenta – ocenjivanje usaglašenosti
 • Srednja stručna sprema (elektroničari, elektrotehničari IV i V stepena, mašinski tehničari.)

Zbog brzog tehnološkog razvoja bezbednosne tehnike i izmena domaće zakonske regulative koja uređuje tu oblast, naši zaposleni su u procesu permanentnog inoviranja i sticanja novih znanja putem učešća na brojnim seminarima, savetovanjima, kursevima i predavanjima iz oblasti bezbednosti i zaštite.

Zadovoljni saradnjom sa našim preduzećem zbog naše obučenosti i profesionalnog odnosa u poslovanju, predstavnici proizvođača najsavremenije bezbednosne opreme poslednje generacije, poverili su nam distribuciju, ugradnju i servisiranje opreme, kao i testiranje praktičnih tehničkih mogućnosti najnovijih modela, pre početka njihove distribucije na našem tržištu.